SPECIJALNA BOLNICA ZA ENDEMSKU NEFROPATIJU LAZAREVAC  
Skip Navigation Links
Home
Kadrovska struktura
Organi zavoda
Unutrašnja organizacija
Javne nabavke
Fizički obim usluga
Stanje sredstava
 

 

 

Kadrovska struktura Zavoda:

Ukupno zaposlenih 109 radnika na neodređeno vreme, a od toga:

78 Zdravstvenih radnika 
      * 19 lekara (14 specijalista, od kojih je1 na užoj specijalizaciji iz gastroenterologije, 4 opšte medicine, 1 na specijalizaciji iz interne medicine,
      * 4 medicinska tehničara VSS ,
      * 55 medicinskih tehničara SSS a od toga 6 laboratorijski tehničara,

31 Administrativno tehičkih radnika
      * 7 administrativnih radnika
      * 24 tehničkih radnika

Skip Navigation Links
Home
Kadrovska struktura
Organi zavoda
Unutrašnja organizacija
Javne nabavke
Fizički obim usluga
Stanje sredstava
Sajt kreiran: jun 2006: jun 2006, Zadnja promena: jul 2009                                                                                                                                           Web master: Ž. Crnčević, crni@absolutok.net